Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 xalq - öz aramızdı
xalq deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 18 mart 2009 ümumxalq səsverməsi
2 assr xalq komissarları
3 azadlıqdan əzab çəkən və köləlik üçün əldən gedən xalq
4 azərbaycan beynəlxalq bankı
5 azərbaycan beynəlxalq universiteti
6 azərbaycan xalq cümhuriyyəti
7 azərbaycan xalq mahnıları
8 beynəlxalq arbitraj
9 beynəlxalq bakı avtovağzalı
10 beynəlxalq hüquq

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.