Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 tutmaq - öz aramızdı
tutmaq deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 acığı tutmaq
2 ad tutmaq
3 ağı tutmaq
4 ağrı tutmaq
5 ağzı ilə quş tutmaq
6 ağzını tutmaq
7 al dilə tutmaq
8 araba ilə dovşan tutmaq
9 aram tutmaq
10 artıq tutmaq

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.