Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 topa - öz aramızdı
topa deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 etika naminə topa sarı tullanan qapıçı
2 tapış
3 tibb
4 tofaş
5 topal teymur
6 tövbə
7 təşbeh

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.