Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 xalq təbabəti - öz aramızdı
 1. nə demək olduğunu bu dialoqla izah eləmək mümkündür:
  -eşşək südü, at poxu və it sidiyini qarışdırıb içərsən. başa düşdün?
  -sonra?
  -nə sonra? ölməsən sağ qalacaqsan.

#13263 ( hazirun , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. digər adı ilə türkəçarə. elmi təbabətdən min illər avvəl mövcud olmuş təbabətdir. o zamanlar elmi biliklərə sahib olmasalar da gündəlik həyat təcrübələri əsasında bitkilərin *

  Close

  əsasən

  müalicəvi tərkiblərini öyrənib, sınaqdan keçirib məlhəmlər hazırlamışlar.
  əgər bu gün bitkilərdən alınan dərman preparatlarını sürətlə kimyəvi yolla alınan preparatlar əvəz edirsə bu onların yetərsizliyi ilə yox daha çox asan yola (qazanca) üstünlük verilməsi ilə əlaqədardır.
  sən böyük ərazi ayır, bitki yetişdir (o da hər bitki bitsə) və s. üstəlik alınan dərmanın miqdarıda az olsun.
  bu gün müasir tibbi bir kənara qoyub ara həkimlərinin türkəçarə üsullarına baş vurmaqla xalq təbabətini bütünlüklə inkar etmək arasında heç bir fərq yoxdur.

#13374 ( cc21 , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.