Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 video converter - öz aramızdı
  1. video formatlarını dəyişdirmək-digər formatlara çevirmək üçün istifadə olunan programlara verilən ümumi ad.
    ən məşhurları:
    (bax: total video converter)
    (bax: any video converter)
    (bax: procoder)

#23282 ( şəkildəkieşşəyinüstündəki , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.