Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 türkiye nin toplumsal hastalıkları - öz aramızdı
  1. içtimai xəstəlik termini yerinə içtimai xüsusiyyət demək yerində olar. axı xəstəlik demək üçün sağlamlığı görmək və bilmək lazımdır. hansı cəmiyyətə sağlam deyəcəksiniz? amerikan, alman, norveç? hamısında türkiyədən də betər hallar var. qaldı ki, cəmiyyəti xəstə identifikasiya edənlər bu cəmiyyətin üzvləridir. hegelvari bir sual: cəmiyyətin üzvü, cəmiyyətdən mücərrətləşmədən cəmiyyəti identifihkasiya edirsə, bu nə qədər etibarlıdır?

#18309 ( hazirun , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.