Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 saat - öz aramızdı
  1. 60 dəqiqədən ibarət vaxt bölümüdür. həm də vaxtı bildirən cihazın adıdır.

#595 ( canıyanmış , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kimweb/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.