Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 rusiya - öz aramızdı
 1. asiya və avropada dövlət. tərkibində 10-20 milyon arası türk yaşayır. bunlar başlıca olaraq tatarlar, başqırdlar, çuvaşlar, saxalar, qumuqlar, qaraçay-balqarlar və digərləridir.

#825 ( leyla , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. cənubi osetiyada vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qorumaq bəhanəsi ilə gürcüstana hərbi təcavüz etməklə, tarixi qəsbkarlıq niyyətindən daşınmadığını, elə həmin sifətdə qaldığını göstərən dövlətdir. mdb adlı bölgə xalqının ziyanına, avtoritar rejimlərin xeyrinə olan qurumun kölgəsi altında olan bütün potsovet ölkələrinin daxili işlərinə burnunu soxmaq üçün çabalayır. gürcüstan tərəfindən burnunun üstünə yaxşı yumruq yemişdir. di gəl ki, qəsbkarlığını sona çatdırmaq niyyətindədir. bir gün o pis burunun sınması isə ssri şinelindən çıxmış dövlətlərin xoşbəxliyinə çevrilə bilər.

  hə, bir də, qarabağ probleminin yaranması və indi də həll olunmaması üçün əlindən gələni etməkdədir. diqqətlə incələsək mdb bayrağı altında olan bütün dövlətlərin daxilində yara açaraq, o yaranın qaysağını qoparmaqla məşğuldur. prinsip budur: bölgədə hegemonluğu qorumaq üçün çevrəndəki dövlətlərin inkişafına mane olacaqsan!

  ( ª bax: rusiyanın gürcüstana hərbi təcavüzü)

#3449 ( canıyanmış , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. şimal qonşumuz...vaxtilə böyük qardaşımız...bir çox bəlalarımızın səbəbi...

#3462 ( baxa , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. hələ də var olduğunu sübut etməyə çalışan böyük imperiyanın qalığı . *

  Close

  glş

#3475 ( multi tasking , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. ermənistandan çox nifrət ettiyim federasiya . hətta bütün dünya dövlətləri arasında ən çox nifrət ettiyim ölkə .

#3479 ( hayalet , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. kəndlərimizdəki cavan oğlan və kişilərimizin ən çox getdiyi ölkə.

#3531 ( icell , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. işğalçı siyasətinə don geyindirmək üçün gülməli bəhanələr tapan ölkə.
  gürcüstana qalib gəlməklə öyünən böyük ölkə

#11365 ( bozqurdd , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. yüksəlişi, osmalının çöküşünə səbəb olan imperiyadır.

#18634 ( hazirun , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. tarix boyunca türk dünyası ələyhinə böyüyən ölkə.

#18648 ( dureza , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. səmimi və sonsuz nifrət bəslədiyim şər yuvasıdır.

#19157 ( hazirun , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. skandinav kökənli bir addır.hətta yanılmıramsa şərqi avropada bu isimdə ilk krallıq da məhz isveçlilər tərəfindən qurulub.

#25719 ( bozqurdd , 8 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kimweb/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.