Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 qəttəzə - öz aramızdı
  1. çox təzə, lap yeni, indicə mənalarında işlənən gözəl sözümüz. məsələn, qəttəzə çəkilmiş yol, qəttəzə kostyum, qəttəzə ideya, qəttəzə iş yeri və s. kontekstdən asılı olaraq sifət və ya zərf funksiyasını daşıya bilər. ingiliscə qarşılığı üçün:

    (bax: brand new)
    (bax: spick-and-span)

#10220 ( big gun , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


  1. qatı açılmamış.

#10296 ( baxa , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim
web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.