Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 möminə xatun türbəsi - öz aramızdı
  1. əcəmi naxçıvani tərəfindən inşa olunan naxçıvanda yerləşən memarlıq əbidəsi.

#23474 ( şəkildəkieşşəyinüstündəki , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.