Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 lüdviq van bethoven - öz aramızdı
  1. dahi alman bəstəkarı və pianoçusu.
    dünya musiqi tarixinin ən görkəmli bəstəkarından biri, avropa klassik musiqisində klassizmdən romantizmə keçid dövrünün həlledici fiquru sayılır. musiqisi özündən sonra gələn bəstəkarlar nəslinin formalaşmasında misilsiz rol oynamişdır.

#3323 ( canıyanmış , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. 5-ci sinfoniyasıyla adamı divara dırmaşdıran klassik. adagio molto e cantabile də həmçinin. bir neçəsin de saymaq olar... *

    Close

    duxun var say. nə artislik eliyirsən

#26216 ( burdabugünşənbə , 8 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.