Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 kinayə - öz aramızdı
  1. müəyyən bir fikirin birbaşa mənada yox, dolayı yolla ifadəsi.

#360 ( ağzıgöyçək , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim
web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.