Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 işıq evləri - öz aramızdı
 1. nurçu kəsimin toplanıb dindan, sağdan-soldan danışdığı məkanların ümumi adıdır.

#7952 ( canıyanmış , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. bu evlərdə insanın beynini işıqla yuyurlar.

#7966 ( taxi driver , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. artıq projektora çevrilən evlər.

#11493 ( bozqurdd , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

 1. işıq süvarilərinin yetiş(diril)diyi evlərdir. hər nə qədər özlərini, ideologiya, propaqanda kimi sözlərlə yan-yana gətirməkdən xoşları gəlməsə də, hədsiz dərəcədə propaqanda yağmuruna tutulabiləcəyiniz -təlqin deyirlər *

  Close

  glş

  -, "ideologiya əsiri olmağınız hadisəsi" isə cəmi bir neçə ay içində başverəbiləcək dərəcədə, yüksəkehtimallıdır.
  az haq-hüququmuz olmayıb, ordan bilirik..

#15357 ( maxinator , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.