Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 fales teoremləri - öz aramızdı
  1. falesin həndəsədəki üç teoreminə verilən ümumi addır. həmin teoremləri əvvəlcə məsələ olaraq fales özü ortaya atmış və sonra isbat edərək teorem halına gətirmişdir. həmin teoremlər bunlardır.

    - dairənin diametri onu yarıya bölür.
    - bərabərtərəfli üçbucağın, oturacağına bitişik bucaqları bərabərdir.
    - iki düz xəttin kəsişməsindən alınan qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir.

#2769 ( maxinator , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.