Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 eleya məktəbi - öz aramızdı
  1. b.e.ə 6 - 5 əsrlərdə cənubi italiyada eleya şəhərində meydana gəlmiş qədim yunan fəlsəfi məktəbi.
    əsas nümayəndələri; ( ª bax: parmenid eleyalı), (bax: ksenofan), (bax: zenon eleyalı).

#1732 ( cc21 , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.