Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 ehtiyat igidin yaraşığıdır - öz aramızdı
  1. atalar məsəlidir. ehtiyatlı iş tutmağı ehtiva edir. "lazımsız risklərdən qorunun" deyir.

#3507 ( canıyanmış , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. rusların risk etməyən şampan içməz və ya türklərin hər şeyin sonunu düşünən kahraman olamaz kimi deyimləri ilə ziddiyyət təşkil edən azərbaycan atalar sözü.

#3554 ( baxa , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. türkiyəli türklərin "iti an çomağı hazırla" məsəli ilə eynilik təşkil edir.
    edit: türk qardaşalrımızın köməyi ilə tam doğru olmadığını öyrəndim.necə deyərlər "sürçü lisan eylediysek affola".

#18000 ( redbull , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. igidin igiddən nəyi artıqdır? ehtiyatı (atalar sözü)

#18077 ( kor zabit , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. yaraşıqlı olmayan igidlərin, bunu ört basdır etmək üçün, uydurduğu söz də ola bilər.

#18142 ( redbull , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.