Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 dialoq - öz aramızdı
  1. ədəbi əsərin, iki şəxsin söhbəti şəklində yazılmış hissəsi.

#217 ( ağzıgöyçək , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. iki insanın çənə döyməsinin daha çox dərs kitablarında cümlələrin əvvəlinə tire ilə yazılaraq rastlaşdığımız şəkli. ayrica "iki monoloq bir dialoq eləməz deyə də bir deyim var.

#1221 ( narcissus , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. iki vəya bir neçə adam arasında aparılan söhbət.

#10567 ( təzə xamam , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.