Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 bomba şey - öz aramızdı
  1. kişilərin seksual görünən qadınlar üçün müəyyən etdiyi ən ali ölçü vahdidir. hər kişiynin sövqünə görə dəyişə bilər... biri üçün bomba şey olan, o birisi üçün elə belə şey ola bilər.

#2032 ( canıyanmış , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kimweb/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.