Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 balaq - öz aramızdı
balaq deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 babalıq
2 babilik
3 babılıq
4 bağalıq
5 bağçalıq
6 bağçılıq
7 bağlayıcı
8 bağlılıq
9 bahaçılıq
10 bahalıq

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.