Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 avtoritet - öz aramızdı
  1. almancadan gələn nüfuzlu adam mənasında işlədilən söz.

#12 ( cc21 , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. nüfuz, etibar, səlahiyyət.

#32114 ( kseroks kələntər , 5 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.