Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 ataların uşaqlarına xitab formaları - öz aramızdı
  1. orta statistik azərbaycanlı atanın öz dölündən törəyən övladlarını çağırarkən, bir iş buyurarkən və s. hallarda istifadə etdiyi sözlərin,söz birləşmələrin məcmuasıdır.misal üçün:
    - ay bala
    - kopayoğlu

#14461 ( derebeyov , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. ay anası göyçək.

#14589 ( derebeyov , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.