Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 almanya - öz aramızdı
almanya deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 ...açılan
2 8 iyul 2014 braziliya almanya oyunu
3 açılan
4 ağılyana
5 ağlağan
6 ağlaşma
7 ağlayan
8 ailəm
9 ala-nəm
10 alam

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.