Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 ala - öz aramızdı

ala

  1. qarışıq rəngli, tükünün bir hissəsi ağ, o biri hissəsi başqa rəngdə olan.
    ala at. ala inək. ala öküz.

#28884 ( kseroks kələntər , 7 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. taxıl zəmisi və ya şum suvarıldıqda, su basmayıb quru qalan yer, ləkə; alaca.

#28885 ( kseroks kələntər , 7 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi).

#28887 ( kseroks kələntər , 7 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim  1. yeməli göyərti.

#28891 ( kseroks kələntər , 7 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kimweb/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.