Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 əndrəbadi evlənmə təklifləri - öz aramızdı
 1. evlənmək qərarı məsuliyyətli bir hadisə olduğundan bu hadisənin baş tutması üçün tərəflər arasında razılaşma anı xüsusi önəm daşıyır. evlənmə təklifi uzun müddətli birgəlik üçün verilmiş qərardır və çox hallarda kişi tərəfindən qadına edilir. təbii ki, bunun əksi də günümüzün sivilizasiya etmiş dünyasında məqbul sayılır. ancaq hər halda işin romantikası oğlanın qıza münasibətinin ciddiliyini açıqlayacaq açar cümlə və ya açar kəlimə ilə ifadə olunur. ki, həmin hadisənin qeyri adi olmağı arzuediləndir. hər halda gələcyin cütü ömürlərinin məhs bu məqamını adətən unutmurlar.

  uzun sözün qısası, bu oğlanın qıza bəxş etdiyi romantikadır, cavabından asılı olmayaraq. ancaq bəzən bu romantikanın şəkəri-duzu düşünülməyəndə ortaya turş-məzə yemək çıxır ki, buna da əndrəbadi evlənmə təklifi deyirik.

  məsələn:

  - xeyransa...
  - hə, gülhəsən, nooluf?
  - mən saa bir söz deməyi fikirləşmişəm.
  - nə fikirləşifən?
  - sənnən çocuğum olsun isteyrəm.
  - ...

#15523 ( canıyanmış , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.