Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 əmişmək - öz aramızdı
  1. bəziləri tərəfindən öpüşmək felinin yerinə istifadə olunan kəlimə.

#11011 ( cc21 , 9 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kimweb/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.