Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 gəlməzmi - öz aramızdı
 1. bir ozan ibrahim şeri. *

  Close

  qoşma  necoldu sultanım, necoldu şahım,
  kərəm gözlədiyim kara gəlməzmi?
  yolu üstə şahın – şonqar, sar qonsa,
  eyləyib birtəhər çara gəlməzmi?

  misli pərvanəyəm yoxdu qərarım,
  çıxıbdı əlimdən dövlətim, varım.
  o şəhdi-şəkərim, şahbaz şikarım,
  bizə tərəf bəxti qara gəlməzmi?

  pünhan dərdim pünhan edib ağlaram,
  bu zülümü sinəm üstə saxlaram.
  zəngi çaya dönə-dönə qarğaram,
  ah-naləmdən zəngi zara gəlməzmi?

  səbri-qərarımı əlimdən alan,
  məni məcnun edib çöllərə salan,
  miskin vücudumda daim var olan,
  sevgidən qurduğum tora gəlməzmi?

  müştağam o yarın haqqı-sayına,
  sürahi boylumun gül camalına.
  ibrahim döşəkcə xaki-payına,
  dönüb ozanlardan zara gəlməzmi?

#34377 ( kseroks kələntər , 5 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.