Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 salmaq - öz aramızdı
salmaq deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 abır-həyadan salmaq
2 abırdan salmaq
3 abra salmaq
4 açar salmaq
5 acığa salmaq
6 ağıya salmaq
7 araya söz salmaq
8 arxayın salmaq
9 aşağı salmaq
10 at başı salmaq

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.