Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 respublikası - öz aramızdı
respublikası deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 almaniya demokratik respublikası
2 altay respublikası
3 azərbaycan demokratik respublikasının süqutu
4 azərbaycan respublikası
5 azərbaycan respublikasının dövlət himni
6 azərbaycan sovet sosyalist respublikası himni
7 çin xalq respublikası
8 keçmiş yuqoslaviya respublikası makedoniya
9 naxçıvan muxtar respublikası
10 respublika

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.