Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
yazar alımı yalnız komputer versiyası ilə mümkündür. ama mobil versiya da fikirləşirik.