Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 pota - öz aramızdı
  1. ağdam, başkeçid, borçalı, qazax, şəmkir, tovuz tərəflərdə camış
    balası
    , ağdaş, zordab tərəfdə donuz balası, kəlbəcərdə ayı balası mənasında işlədilir.

#34361 ( kseroks kələntər , 5 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.