Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 kanalı - öz aramızdı
kanalı deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 aba kanalı
2 atv telekanalının televiziyaçılıq anlayışı
3 kanalizasiya
4 köhnə yeni il
5 telekanalizasiya
6 üçbucaq kanalı

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.