Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 hər - öz aramızdı
hər deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 abel məhərrəmov
2 ac həriflər
3 acıtəhər
4 aligövhər
5 aqroşəhər
6 axşam-səhər
7 azərbaycanın inkişaf etmiş şəhərləri
8 azərbaycanın ən gözəl şəhəri
9 azərbaycanlıların ən böyük şəhəri moskva
10 başa duz hərləmək

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.