Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 etika - öz aramızdı
  1. yunan mənşəli latın sözüdür, mənası əxlaq, xarakter, adət deməkdir. ictimai şüur formalarından biri kimi etika əxlaq, tərbiyə və mənəviyyat haqqında fəlsəfi nəzəriyyə olub hər hansı sinfin, cəmiyyətin, ictimai təşkilatın əxlaq qaydalarını özündə əks etdirir.

#34048 ( kseroks kələntər , 5 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.