Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 barxana - öz aramızdı
  1. çəmbərək, qazax, şəmkir, tərtər, tovuz zonasında ev şeyləri, avadanlıq mənasında işlədilən söz.
    - anam bütün harxaneyi çölə töküf

#34354 ( kseroks kələntər , 5 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. qazax, tovuz bölgəsində yorğan-düşək, yatağaq mənsaında işlədilir.
    - barxana çox olsa, qonax üçün yaxşı olar.

#34355 ( kseroks kələntər , 5 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. qazax, şəmkir, zəngilan ryonlarında qıza verilən cehiz anlamında işlədilir.
    - bizdər qız köçürdəndə ona barxana verərıx.

#34356 ( kseroks kələntər , 5 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. qarakilsə, laçın tərəflərdə boğça, bağlama mənasında işlədilən söz.

#34357 ( kseroks kələntər , 5 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.