Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 avropa - öz aramızdı
  1. tərkibində ən çox inkişaf etmiş dövlətləri birləşdirən qitə.

#146 ( milli , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim

  1. bakıda yerləşən, bir vaxtlar yanında homoseksualların *

    Close

    petilərin

    yığışması ilə əlaqədar adı çox hallanan otelin adı.

#170 ( ağzıgöyçək , 10 il əvvəl yazıb )
| msj msj | şikayət kim


web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.