Yazar girişi

E=ə, G=ğ, S=ş, C=ç, E=ə, O=ö, I=ı
məsələn;
mEhEmmEd gEraylI = məhəmməd gəraylı
öz aramızdı logo
 öz - öz aramızdı
öz deyə bir başlıq hələlik yoxdur!
ancaq əlimizdə oxşarfason bunlar var:
1 1-ci özaramızdı zirvəsi
2 24 saat açıq sözlük
3 abdolbari goozal
4 abır gözləmək
5 acgöz
6 acgözlü
7 acgözlük
8 acı göz yaşları
9 açıq gözlə baxmaq
10 açıq gözlə etmək

web/tam versiya
Copyright məsələsinə özümüzü tutandan sonra yenidən baxabilərik. hələlik kopyalayın amk.